Ouderbegeleiding

In het gezin kunnen wij gezinsbegeleiding op maat bieden, dan wel ouderbegeleiding. De belasting voor ouders/opvoeders kan best zwaar zijn. Door middel van ouderbegeleiding kunnen wij praktische tips en handvatten bieden om de thuissituatie te ontlasten.

We kennen door de begeleiding de kinderen goed en kunnen ouders specifiek begeleiden. Met elke leeftijdsfase of nieuwe situatie kunnen er weer opvoedingsvragen of moeilijkheden aan de orde komen. Dit vraagt van de ouder steeds opnieuw inzichten en nieuwe vaardigheden, Iets, waar je soms extra hulp, tips en een luisterend oor bij kunt gebruiken.

Het is een veilige omgeving om te oefenen met wat onze kinderen moeilijk vinden. — Moeder van Melchior, IJsselstein