Ervaringen van ouders

Ouder van Yannick (12 jaar)
De zorg van Danielle en Peter is van onschatbare waarde geweest voor de ontwikkeling van onze zoon. De kracht van de zorg van Spelende Wolf probeer ik samen te vatten in: warmte, respect, liefde, rust, duidelijkheid, grenzen aangeven, eigen verantwoording en inzicht in de beperking, maar vooral in de mogelijkheden van ons kind.

Eenvoud, creativiteit en aandacht voor waar het echt om draait in het leven: professioneel zónder hoogdravende omschrijvingen en klinische benadering.

Dezelfde kracht van de zorg ervaar ik in het contact met mij als ouder!: warmte, respect, liefde, rust, duidelijkheid, grenzen aangeven, eigen verantwoording, inzicht in de beperking, maar vooral in de mogelijkheden van ons kind. Inspirerend en ondersteunend. Ze zijn steeds op zoek naar maatwerk: wat sluit aan – wat is mogelijk? Spelende Wolf: zo fijn om vertrouwen te hebben in de mensen bij wie je je kind achterlaat.

Spelende Wolf: als je zoekt naar een plek voor je kind waar hij of zij (eindelijk) mag zijn wie hij is en mag ontdekken wie hij is.

 

Ouders van Justin (12 jaar)
Ons kind heeft een vorm van Autisme. Veel clubjes zijn voor hem niet weggelegd. Door de combinatie van zijn autisme en zijn lage IQ is het lastig om samen te spelen met andere kinderen. De spelende Wolf biedt hem begeleiding en geeft hem de gelegenheid om met vriendjes en vriendinnetjes te spelen. Als er iets mis gaat in het spel wordt dit uitgelegd en zo leren de kinderen van EN met elkaar. Ik vind de Spelende Wolf zorg op maat bieden voor ons kind. Er is nauw contact, ze staan open voor ideeën en dragen zelf ideeën aan. Kinderen worden goed in de gaten gehouden, geobserveerd en er worden doelen gesteld.

De Spelende Wolf is knus. Dit vind ik erg belangrijk. Mijn zoon krijgt het idee dat hij echt ergens bij hoort. Hij leert zonder dat hij er erg in heeft heel veel.

Sommige mensen hebben een behoorlijk drempelvrees om een vereniging, club op te zoeken voor kinderen met een beperking. Vooral ook omdat ze zich “bestempeld” voelen. Bij de Spelende Wolf, ben je wie je bent en heb je ook de gelegenheid om te zijn wie je bent. Bij de spelende wolf kan Justin zichzelf zijn. Wij vinden de begeleiding heel prettig en deskundig. Het is geruststellend dat de begeleiders veel ervaring hebben met het begeleiden van kinderen met autisme. Deze kinderen zijn erbij gebaat om door mensen begeleidt te worden die op dit gebied deskundig zijn en onderscheiden zich in de kleinschaligheid van de groepen. Justin heeft geleerd om deel te nemen aan een groep en daardoor minder op zichzelf gericht te zijn. Ook heeft hij wat meer geleerd om zichzelf aan te passen aan de groep maar ook op te komen voor zichzelf.  

Justin heeft veel baat bij de speltherapie. Hij ervaart meer rust en heeft minder last van paniek en onrust gevoelens. Het brengt hem meer in balans en hij leert goed omgaan met zijn angsten.  Maar ook lastige vragen of problemen kan hij bespreken. 


 

Natasja, moeder van Joeri (11 jaar) en Dennis (17 jaar)
Er is een ongedwongen sfeer, het is laagdrempelig en Joeri is snel opgenomen in de groep. Verder spreekt me heel erg aan dat ze spelenderwijs leren bijvoorbeeld. in een spelvorm,om voor zichzelf op te komen of hoe te handelen in bepaalde situaties. Voor Joeri is het erg fijn dat er veel speelmateriaal is en dat ze veel buiten zijn. Hij is best wel 'fysiek' ingesteld en graag in beweging.

De begeleiding is professioneel, ze zijn erg betrokken en stemmen regelmatig af met de ouders. Ook zijn ze scherp in het signaleren van dingen waar Dennis en Joeri tegenaan lopenen en adviseren ze over mogelijke oplossingen.
Ze onderscheiden zich in het spelenderwijs leren, met elkaar, in een groep.
 Joeri leert vooral hoe hij zich moet bewegen in een groep, wat wordt van mij verwacht en hoe speel ik daar op in? Hoe houd ik rekening met de andere kinderen?


 

Monique, moeder van Chris (11 jaar)
Wat wij erg belangrijk vinden aan de spelende wolf is dat Chris er zelfvertrouwen heeft gekregen en  heeft geleerd om nieuwe dingen te proberen. Hij heeft duidelijk vertrouwen in jullie waardoor hij durft te zeggen wat hem bezig houdt. Het is een veilige plek waar hij heeft geleerd hoe je vriendschappen aangaat en onderhoudt. Hij heeft leren voetballen en andere sportenbeoefenen, iets wat in gewoon clubverband niet lukt. Het sporten is een lekkere uitlaatklep. Hij heeft ook geleerd zich te beheersen. Vroeger kon hij erg agressief worden bij vermeend onrecht of door iets dat hij vervelend vond, maar daar kan hij nu veel beter mee omgaan. Bij lang wachten past hij trucjes toe die hij bij jullie heeft geleerd om het vol te houden. Het meegaan op kamp is leerzaam en voor het thuisfront ook even heerlijk rustig, tijd voor de anderen.

 

Linda, moeder van Laura (11 jaar)
Mijn kind kan daar zijn wie ze is. Je laat je kind achter in een omgeving waarvan je weet dat ze goed begeleid wordt en zonder je zorgen te hoeven maken of het wel goed gaat. De begeleiding is super begripvol. Ik heb enorme, waardering voor jullie geduld, begrip en enthousiasme. De kampweken zijn heerlijk voor de kinderen. En de totale opzet van jullie concept, spelenderwijs leren kinderen sociaal beter te worden. Ze leert hoe te handelen in situaties waarbij het even niet zo lekker gaat, denk aan ruzies, boosheid en eenzaamheid. De kampweken van de spelende wolf zijn wel het hoogtepunt voor mijn kind.  

 

 

 

Marja, moeder van Steven (17 jaar) en Raymon, Timo, Eric (15 jaar)
Ik heb 4 puberzonen ‘meegestuurd’ met het kamp van De Spelende Wolf. Ik heb ze nog nooit zo relaxed en ontspannen uit een bus zien komen en ze ook nog nooit zo één zien zijn met een groep kinderen! Ik heb vol verbazing staan kijken hoe er contact was en er afscheid genomen werd. Het is begeleiding, zonder dat de jongens doorhebben dat het om begeleiding gaat: zij gaan er zelf heen omdat ze het super leuk vinden. Begeleiding die direct inspringt op de sociale situatie: daar waar deze kinderen het juist nodig hebben. Wij hebben gesprekken en cursussen genoeg gedaan, maar voor onze kinderen is het zeer moeilijk om die theorie om te zetten naar de praktijk. 
Zoals gezegd: voor de kinderen is het gewoon lol hebben, voor de ouders is het begeleiding daar waar het juist nodig is: direct in sociale situaties.

Ze leren ook zoveel kleine dingen die voor ons ‘normale’ mensen heel gewoon zijn, contact maken, praten met elkaar, namen van anderen onthouden, veters strikken, enz.

 

Raymond, vader van Renee (17 jaar)
De Spelende Wolf geeft gelegenheid tot het oefenen van sociale omgangsvormen en gewoon samen leuk bezig zijn. Er zijn veel mogelijkheden tot spel en beweging en er is in de schoolvakanties een kamp. Ook is het fijn dat wij als ouders even ontlast zijn, vooral te weten dat onze dochter het bij de Spelende Wolf naar haar zin heeft en in goede handen is. Wij vinden het fijn dat onze dochter bij hen terecht kan omdat we de ervaring hebben dat ze bij hen in goede handen is en op een rustige, op haar aangepaste manier sociale omgangsvormen kan leren en oefenen. Ook weten wij dat Renée het erg naar haar zin heeft en zichzelf kan zijn en goed kan opschieten met alle begeleiders. Ook geeft het haar de kans niet totaal geïsoleerd te raken en om te gaan met leeftijdsgenoten, wat voor haar normaal gesproken erg moeilijk is.

In vergelijking tot andere organisaties komt de Spelende Wolf op ons over als een organisatie waar op een speelse en liefdevolle manier de met ons afgesproken doelen probeert te bereiken. Onze indruk is vooral dat het ook een veilige plek is waar de kinderen leren om met respect met elkaar om te gaan. Ons gevoel is ook dat bij de Spelende Wolf vergeleken bij anderen, makkelijker met de kinderen om wordt gegaan. Wel met regels maar niet rigide.

Zij heeft vooral geleerd dat het leuk is om in groepsverband leuke dingen te ondernemen, samen te werken en te spelen. Ze vindt het er gezellig.

 

Ouder van Ramon (13 jaar)
Bij De Spelende Wolf voelt Ramon zich thuis. Hij gaat er met plezier heen. Ieder kind wordt gezien en geaccepteerd zoals hij/zij is. De kinderen worden gestimuleerd in hun kunnen en niet gewezen op hun onkunde. Door de begeleiding van De Spelende Wolf leren de kinderen samenspel en groeien zij in hun eigenwaarde. De Spelende Wolf is warm, hartelijk, huiselijk en veilig voor kinderen als Ramon. Ramon heeft leren samenspelen, wachten,  om vrienden te maken en heeft meer inzicht gekregen

 

Ouder van Christopher (17 jaar)
Onze zoon is meer uit zijn schulp gekomen en heeft daarnaast verantwoordelijkheid leren nemen. Onze zoon heeft tevens een kring met leeftijdsgenoten gevonden waarmee hij bevriend is geraakt. Er zijn betrokken begeleiders bij de Spelende Wolf die hem ook graag zien en hem vooral bekijkt vanuit de mogelijkheden/het potentieel die hij heeft. De ongedwongen sfeer is het prettigst van de spelende wolf. Het ontlast de thuissituatie en geeft een veilige plek om het geleerde in toe te passen.
Onze zoon is veranderd sinds hij naar de Spelende Wolf gaat.

 

Hannie, moeder van Suzan (12 jaar)
De Spelende Wolf heeft oog voor maatwerk en de individuele ontwikkeling/groei van het kind. Ze hebben de, ervaring om met autistische gedragingen om te gaan en invulling te geven aan de groepsdynamiek. Mijn kind leert door te doen relaties op te bouwen, sociale vaardigheden te ontwikkelen en zelfredzaamheid te vergroten door succeservaringen (en daarmee zelfvertrouwen).
De Spelende Wolf geeft goede begeleiding bij dit proces en hebben altijd tijd om even af te stemmen en te luisteren, mee te denken en advies te geven.

Suzan komt er graag en wordt goed begeleid, persoonlijke en in de groep goed. Juist deze combinatie geeft veel meerwaarde omdat je juist in de groep kan oefenen. De kinderen in de groep bouwen een relatie op met elkaar en de begeleiding. De veiligheid en het vertrouwen bij de Spelende Wolf is zo groot dat er ruimte voor ontwikkeling mogelijk is.
Ze krijgt zelfvertrouwen in haar eigen kunnen, leert situaties per contextte zien, verhoogt haar weerbaarheid en oefent met communiceren.


 

Ouders, Melchior (12 jaar)

Melchior komt om te leren hoe hij samen kan spelen met andere kinderen. Spelend leert hij rekening te houden met de ander.

Peter en Danielle zijn heel betrokken bij de kinderen, steunen ze en dagen ze uit op een positieve manier met respect voor elkaar. Het is een veilige omgeving om te oefenen met wat onze kinderen moeilijk vinden. Ook het contact met ons als ouders is goed en we zorgen dat we één lijn vormen met thuis en school. 

Het is prettig dat er op een spelende manier gewerkt wordt aan doelen met een groep kinderen die aansluiting vind bij elkaar. De kinderen hebben vaak dezelfde interesses en ze maken echt onderdeel uit van de groep. 

Ze hebben steeds weer leuke verrassende thema’s, rollenspellen etc. waar enthousiast mee gewerkt wordt! Absoluut niet kinderachtig, maar een stoere club waar Melchior graag bij wil horen. 

Mijn kind kan daar zijn wie ze is. Je laat je kind achter in een omgeving waarvan je weet dat hij goed begeleid wordt. — Linda, moeder van laura - 11 jaar