De Spelende Wolf

Algemeen

De Spelende Wolf is een organisatie die spelenderwijs werkt aan de sociaal emotionele ontwikkeling voor kinderen van 6 tot 18 jaar. We richten ons op het sociaal sterker maken van kinderen en jongvolwassenen. Dit kunnen kinderen zijn met een stoornis in het autistisch spectrum of kinderen die dreigen te stagneren in hun ontwikkeling. Hierbij biedt De Spelende Wolf verschillende vormen van hulpverlening aan:

  • Begeleiding aan kinderen, jongeren met een stoornis in het autistisch spectrum en/of aanverwante stoornissen.
  • Speltherapie aan kinderen en jongeren die vastlopen in hun ontwikkeling, last hebben van (faal)angsten, hulp nodig hebben bij het verwerken van traumatische gebeurtenissen.
  • Talentenspel/coaching bij belangrijke fases of keuzemomenten (bijvoorbeeld studiekeuze).

De basis van de begeleiding is de goede sfeer, de warme en duidelijke begeleiding, met vaste mensen, waar leren en spelen hand in hand gaan. We kijken naar de interesses en mogelijkheden van het kind en sluiten hierbij aan. Daarnaast werken wij spelenderwijs aan het aanleren van sociale vaardigheden en het vergroten van zelfvertrouwen. Naast deze algemene leerdoelen heeft ieder kind een persoonlijk zorgplan met leerdoelen. We beginnen altijd met een kennismakingsgesprek met de ouders. Hier kijken we wat de hulpvraag van het kind is en welk aanbod hier het beste bij aansluit. 

Voor ons staat de wolf symbool voor wat wij willen voor de kinderen:
  Samenhorigheidsgevoel, in een groep kunnen zijn, met daarbij een sterke drang naar individualiteit. Spelenderwijs wordt datgene geoefend wat later nodig is. De leiding zorgt naast liefde en warmte, voor duidelijkheid en veiligheid. De wolf is een krachtig dier, in staat tot samenspelen én tot het bepalen van grenzen. Hij houdt van spelen, van vrij zijn, maar gaat ook doelgericht op pad voor wat hij wil en nodig heeft en zorgt voor de andere leden van zijn groep. Juist het mooie van veel kinderen vinden wij hun individualiteit, hun manier van zijn, hun unieke zelf. Ondanks dat een groep (of later; de maatschappij) om aanpassing vraagt moet hun individualiteit, vinden wij, juist blijven bestaan. Hiervoor bieden wij veiligheid, een warme sfeer, maar ook genoeg momenten om spelenderwijs te leren. Om je kracht te vinden, jezelf te kunnen ontwikkelen, jezelf te kunnen zijn en erbij te horen.

Onze focus ligt altijd op het sociaal emotioneel sterker maken van het kind en ons te richten op diens talenten en mogelijkheden.

De Spelende Wolf is knus. Dit vind ik erg belangrijk. Mijn zoon krijgt het idee dat hij echt ergens bij hoort. Hij leert zonder dat hij er erg in heeft heel veel. — Ouders van Justin - 13 jaar