Groepsbegeleiding

We werken bij De Spelende Wolf aan het ontwikkelen en versterken van sociale vaardigheden. Dit doen wij door middel van sport, spel, coaching, training en gesprekken. De kinderen die bij ons komen, zijn veelal kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum, en/of aanverwante stoornis. Door deze problematiek kan de omgang met andere kinderen soms erg lastig zijn. Een kind kan aansluiting missen met anderen en veel frustratie en onbegrip ervaren in het contact met anderen. Hierdoor kan een kind eerder geneigd zijn zich terug te trekken en vooral alleen te spelen. Terwijl juist de sociale oefening zo belangrijk is, voor de sociale (en emotionele) ontwikkeling.

De begeleiding is er voor kinderen en jongeren om te (leren) samenspelen en te (leren) omgaan met andere kinderen en jongeren. We bieden met veel enthousiasme en duidelijkheid verschillende sporten, spellen en trainingsoefeningen aan. Het accent ligt in de sociale oefening en de interactie die onderling wordt gestimuleerd. Hierin zijn de activiteiten niet het doel, maar een middel om kinderen sociaal sterker te maken en sociale vaardigheden te ontwikkelen. De Spelende Wolf wil een plek zijn waar je kind graag naar toe gaat, voor de sfeer, de herkenning en het begrip. 

Een plek waar je kind;

  • in contact komt met andere leeftijdsgenoten.
  • leert samen te spelen en hier plezier in te ervaren.
  • inzichten krijgt in communicatie, interactie en gedrag.
  • meer zelfvertrouwen opdoet en weerbaarder wordt.
  • zichzelf kan zijn.
  • succeservaringen opdoet.

leert om te gaan met de wereld om zich heen.

We helpen door te ondersteunen, maar meer nog door mee te spelen, te praten en te sporten. Door de kinderen wordt de Spelende Wolf ervaren als een speelplek, waar ze leeftijdsgenoten ontmoeten, en niet zozeer als ‘training’, terwijl er heel veel geleerd wordt. Door onze methode worden de geleerde vaardigheden gelijk toegepast in de praktijk en niet alleen in theorie. Daarnaast wijst onderzoek uit dat kinderen veel leren van hun leeftijdsgenoten, ook dit zien wij veel gebeuren.

Op verschillende momenten in de week bieden we deze vorm van begeleiding aan, ook het jeugdhonk valt hieronder.

Het einddoel is dat de kinderen ons op den duur niet meer nodig hebben, maar op eigen wijze en eigen kracht hun sociale leven en ontwikkeling kunnen gaan vormgeven.

Het is begeleiding, zonder dat de jongens doorhebben dat het om begeleiding gaat: zij gaan zelf heen omdat ze het super leuk vinden. — Marja, moeder van Steven, Raymon, Timo en Eric - Nieuwegein