Kampweek

Op de kampweken werken we verder aan de sociale ontwikkeling van de kinderen. Daarnaast ligt het accent op zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Er wordt gewerkt aan het kunnen doen van corvee, bijhouden van persoonlijke hygiëne, het bijhouden van eigen spullen of zelfstandig een boodschap kunnen doen.

Zo letten we bij elk kind op waar diegene aan toe is en zullen we hem andere doelen stellen en bijbehorende activiteiten organiseren. In de kampweken zorgen we voor meer sociale oefening, maar ook voor groepsgesprekken waarin de kinderen bijvoorbeeld leren zich meer te uiten en zichzelf beter te verwoorden. 

Door de kinderen wordt er elke keer weer uitgekeken naar de volgende kampweek. De kinderen kennen elkaar al van de groepsbegeleiding en vormen al een gezellige groep. Ze ervaren plezier, een groei in de vertrouwensband onderling en met de begeleiders, maar verleggen ook elke keer weer hun eigen grenzen met betrekking tot hun persoonlijke leerdoelen.

Voor de ouders zorgt deze vorm van begeleiding voor de nodige ontlasting van de thuissituatie. Meerdere ouders geven aan hoe prettig het is om even meer ruimte te hebben om te ontladen, op adem te komen of met broertjes en zusjes dingen te ondernemen die anders vaak niet mogelijk zijn. 

Eenvoud, creativiteit en aandacht voor waar het echt om draait in het leven: professioneel zónder hoogdravende omschrijvingen of klinische benadering. — Patricia, moeder Yannick, IJsselstein