Ouderbegeleiding

In het gezin kunnen wij gezinsbegeleiding op maat bieden, dan wel ouderbegeleiding. De belasting voor ouders/opvoeders kan best zwaar zijn. Door middel van ouderbegeleiding kunnen wij praktische tips en handvatten bieden om de thuissituatie te ontlasten.

We kennen door de begeleiding de kinderen goed en kunnen ouders specifiek begeleiden. Met elke leeftijdsfase of nieuwe situatie kunnen er weer opvoedingsvragen of moeilijkheden aan de orde komen. Dit vraagt van de ouder steeds opnieuw inzichten en nieuwe vaardigheden, Iets, waar je soms extra hulp, tips en een luisterend oor bij kunt gebruiken.

Het is begeleiding, zonder dat de jongens doorhebben dat het om begeleiding gaat: zij gaan zelf heen omdat ze het super leuk vinden. — Marja, moeder van Steven, Raymon, Timo en Eric - Nieuwegein