Klachten

Klachten
Een goed contact met ons als uw hulpverlener is heel belangrijk . Gelukkig zijn de meeste cliënten tevreden over de hulp die De Spelende Wolf biedt.
Toch kunt u van mening zijn dat u onzorgvuldig behandeld bent of dat bepaalde zaken beter hadden gekund. Uw opmerkingen of klachten bieden ons als uw hulpverlener de mogelijkheid om de dienstverlening zo nodig te verbeteren.
 
We stellen het op prijs om in een persoonlijke contact, de oorzaak van uw klacht met u te bespreken. Deze directe benadering gaat niet iedereen even gemakkelijk af, maar als we niet weten dat u ontevreden bent, kunnen we ook niet proberen de klacht op te lossen. Een goed gesprek kan veel duidelijkheid geven waardoor we mogelijk samen tot een oplossing van het probleem kunnen komen.
 
Wanneer we er samen niet uitkomen dan kunt u zich wenden tot het Klachtenportaal waarbij De Spelende Wolf is aangesloten:
 
De leden van de NVVS (speltherapie) vallen onder de klachtenregeling van de FVB.
We zijn aangesloten bij de wkkgz, dat betekent dat we zijn aangesloten bij de Geschilleninstantie Nederlands Instituut Belangenbehartiging Integrale Gezondheidszorg (NIBIG) (art. 18 Wkkgz), beschikken over een klachtenprocedure (art. 13 Wkkgz),
op afroep beschikken over een klachtenfunctionaris (art. 15 Wkkgz).
Daarnaast is dit ook vanuit de inschrijving bij de SKJ (jeugdzorg) gewaarborgd. Ook hier is een klachtenportaal waar je naar kunt mailen. Alle professionals die geregistreerd zijn bij het SKJ vallen onder het tuchtrecht, dit zorgt voor een onpartijdige, deskundige behandeling van een klacht.
Bij het indienen van een klacht kun je hulp krijgen van het onafhankelijke Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ).

Het is begeleiding, zonder dat de jongens doorhebben dat het om begeleiding gaat: zij gaan zelf heen omdat ze het super leuk vinden. — Marja, moeder van Steven, Raymon, Timo en Eric - Nieuwegein